Позиция Име Пол м/ж
1 Невена Симеонова 20:14 Жена 65.81% (15-19г.) 43 0 0
2 M C 20:40 Жена 70.16% (30-34г.) 90 0 2290
3 Veneta Cholakova 20:47 Жена 70.57% (15-19г.) 6 0 0
4 Мартина ivanova 21:27 Жена 67.50% (20-24г.) 1 0 0
5 Велина Вангелова 21:28 Жена 67.21% (25-29г.) 2 0 0
6 Jayne Dickens 21:30 Жена 78.83% (50-54г.) 1 0 100
7 Катя Дженкова 21:33 Жена 63.91% (40-44г.) 72 0 2260
8 Даниела Вангелова 21:37 Жена 66.98% (25-29г.) 1 0 0
9 Елена Георгиева 21:38 Жена 65.46% (15-19г.) 3 0 0
10 Габриела Младенова 21:49 Жена 68.57% (35-39г.) 2 0 0
11 Альона Аскиркина 22:04 Жена 65.61% (25-29г.) 9 0 0
12 Сияна Казанджиева 22:14 Жена 74.52% (8-14г.) 7 0 100
13 Djulia Todorova 22:16 Жена 64.15% (20-24г.) 3 0 0
14 Elitsa Danailova 22:16 Жена 68.71% (40-44г.) 3 0 0
15 Естел Даскалова 22:28 Жена 69.33% (8-14г.) 12 0 775
16 Моника Дочева 22:40 Жена 63.88% (20-24г.) 1 0 0
17 Десислава Цветанова 22:45 Жена 59.27% (25-29г.) 48 0 0
18 Мариана Христова 22:55 Жена 65.96% (45-49г.) 12 0 674
19 Patricia Delbary 22:58 Жена 62.73% (35-39г.) 29 0 1956
20 Косара Ботева 22:59 Жена 62.82% (20-24г.) 3 0 0
21 Ружа Тодорова 23:04 Жена 60.21% (35-39г.) 198 0 2884
22 Магдалена Борисова 23:05 Жена 56.77% (25-29г.) 55 0 871
23 Радостина Иванова 23:10 Жена 62.13% (40-44г.) 14 0 1355
24 Lisa Morgan 23:11 Жена 65.20% (40-44г.) 9 0 890
25 Tsvetelina Tsoneva 23:14 Жена 62.32% (20-24г.) 1 0 0
26 Теодора Златева 23:15 Жена 61.28% (25-29г.) 6 0 0
27 Ekaterina Koleva 23:22 Жена 63.85% (15-19г.) 1 0 0
28 Елена Проданова 23:28 Жена 61.78% (30-34г.) 1 0 0
29 Димитрина Докимова 23:29 Жена 57.71% (30-34г.) 4 0 0
30 Катерина Докузова 23:37 Жена 61.31% (20-24г.) 2 0 0
31 Radina Gateva 23:40 Жена 57.92% (15-19г.) 10 0 0
32 Люба Роячка 23:40 Жена 59.80% (30-34г.) 2 0 0
33 Ани Карчева 23:44 Жена 58.94% (45-49г.) 175 0 2698
34 Krasimira Petrushkova 23:44 Жена 51.47% (40-44г.) 90 0 1225
35 Розалия Гуцова 23:47 Жена 60.11% (35-39г.) 10 0 0
36 Еманоела Радева 23:48 Жена 62.85% (35-39г.) 1 0 0
37 Жанина Караиванова 23:48 Жена 60.84% (25-29г.) 37 0 98
38 Даниела Кънева 23:53 Жена 64.06% (40-44г.) 4 0 0
39 Десислава Русева 24:01 Жена 60.29% (25-29г.) 2 0 0
40 Звездалина Димитрова 24:03 Жена 63.61% (40-44г.) 6 0 0
41 Десислава Габровска 24:05 Жена 61.89% (40-44г.) 40 0 388
42 Ива Анастасова 24:13 Жена 61.61% (15-19г.) 1 0 0
43 Евелина Златанова 24:14 Жена 56.25% (30-34г.) 93 0 1621
44 Десислава Янева 24:14 Жена 59.31% (20-24г.) 64 0 370
45 Христина Тодорова 24:15 Жена 56.93% (30-34г.) 12 0 282
46 Виржиния Грабовски 24:15 Жена 51.98% (35-39г.) 45 0 1076
47 Маргарита Петухова 24:24 Жена 61.14% (15-19г.) 7 0 0
48 Симона Кирова 24:27 Жена 55.44% (15-19г.) 21 0 1673
49 Десислава Николаева 24:35 Жена 58.90% (20-24г.) 1 0 0
50 Траян Карастоянов 24:39 Жена 57.70% (15-19г.) 2 0 0
51 Ралица Авлавидова 24:41 Жена 48.23% (8-14г.) 255 0 2138
52 Ива Панайотова 24:47 Жена 66.85% (8-14г.) 1 0 0
53 Ann Firth 24:47 Жена 61.73% (40-44г.) 3 0 97
54 Венислава Маркова 24:47 Жена 50.60% (25-29г.) 6 0 0
55 Славена Димова 24:49 Жена 55.68% (20-24г.) 13 0 0
56 Силвия Станчева 24:50 Жена 58.30% (25-29г.) 1 0 0
57 Екатерина Куртева 24:52 Жена 58.23% (25-29г.) 1 0 0
58 Полина Паничарова 24:52 Жена 58.31% (30-34г.) 1 0 0
59 Елена Русева 24:54 Жена 58.15% (25-29г.) 1 0 0
60 Филиз Каракашева 24:55 Жена 59.19% (40-44г.) 15 0 471
61 Полина Пенева 24:56 Жена 58.15% (30-34г.) 2 0 0
62 Kostantina Borisova 24:56 Жена 59.83% (15-19г.) 1 0 0
63 Диана Димитрова 25:14 Жена 52.10% (15-19г.) 4 0 0
64 Петя Борисова 25:14 Жена 62.02% (8-14г.) 4 0 368
65 Ксения Вахрушева 25:20 Жена 57.15% (25-29г.) 1 0 0
66 Димитрина Чолакова 25:21 Жена 70.43% (55-59г.) 3 0 0
67 Ирина Томова 25:23 Жена 65.27% (8-14г.) 3 0 0
68 Нели Ангелова 25:24 Жена 57.00% (25-29г.) 10 0 96
69 Петя Димитрова Димитрова 25:28 Жена 52.80% (40-44г.) 10 0 374
70 Катя Лукова-Атанасова 25:29 Жена 53.40% (30-34г.) 4 0 0
71 Мария Пенукова 25:30 Жена 55.19% (40-44г.) 35 0 1929
72 Yana Yancheva 25:35 Жена 60.19% (45-49г.) 16 0 1027
73 Нина Господинова 25:37 Жена 61.43% (45-49г.) 70 0 186
74 Tsvetanka Pencheva 25:38 Жена 61.93% (45-49г.) 8 0 0
75 Петина Христова 25:41 Жена 64.51% (8-14г.) 1 0 0
76 Галина Христова 25:42 Жена 50.68% (35-39г.) 3 0 0
77 Джесика Флорес 25:43 Жена 55.11% (20-24г.) 3 0 0
78 Биляна Николаева 25:44 Жена 56.26% (25-29г.) 1 0 0
79 Дисислава Радкова 25:47 Жена 48.63% (25-29г.) 1 0 0
80 Галина Константинова 25:49 Жена 57.94% (35-39г.) 3 0 0
81 Христина Димова 26:00 Жена 57.53% (35-39г.) 1 0 0
82 Елица Хаджиева 26:07 Жена 55.44% (25-29г.) 3 0 0
83 Кристина Чакърова 26:08 Жена 56.60% (35-39г.) 2 0 185
84 Звездалина Щерева 26:08 Жена 59.90% (45-49г.) 3 0 0
85 Силвия Мирчева 26:10 Жена 52.63% (25-29г.) 11 0 0
86 Лилия Александрова 26:17 Жена 52.67% (25-29г.) 30 0 544
87 Габриела Тодорова 26:23 Жена 62.80% (8-14г.) 1 0 0
88 Анна Павлова 26:26 Жена 53.80% (35-39г.) 14 0 653
89 Албена Цонева 26:27 Жена 60.64% (45-49г.) 2 0 0
90 Недялка Медарева 26:27 Жена 79.28% (65-69г.) 1 0 0
91 Теодора Димитрова 26:30 Жена 56.14% (15-19г.) 2 0 0
92 Теодора Василева 26:33 Жена 49.43% (25-29г.) 24 0 0
93 Ася Минчева 26:34 Жена 54.50% (20-24г.) 25 0 0
94 Йорданка Пенчева 26:34 Жена 54.00% (35-39г.) 7 0 651
95 Maria Georgieva 26:36 Жена 54.51% (30-34г.) 1 0 0
96 Ива Михайлова 26:37 Жена 54.47% (30-34г.) 1 0 0
97 Elena Yordanova 26:37 Жена 51.25% (25-29г.) 11 0 814
98 Лина Христова 26:38 Жена 51.33% (20-24г.) 10 0 0
99 Николета Ангелова 26:41 Жена 52.42% (20-24г.) 12 0 0
100 Emily Newren 26:42 Жена 50.20% (20-24г.) 4 0 366

Спонсори

Изтегли мобилно приложение за ANDROID

  • Get it on Google Play