Резултати от събития

Парк Лаута (Пловдив) Морска градина (Варна) Западен Парк Южен Парк

Резултати от бягане №3 (06.09.2017 - София Екиден Маратон)

Позиция Номер Име Време Възрастова
група
Пол
м / ж
Позиция
в пола
Позиция
възрастова
група
Възрастово
постижение
Точки
Бележки Общo
бягания
Легионер
1 Няма Анонимен 29:51 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
2 Няма Анонимен 22:54 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
3 Няма Анонимен 18:17 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
4 Няма Анонимен 22:34 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
5 Няма Анонимен 24:21 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
6 Няма Анонимен 17:15 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
7 Няма Анонимен 38:14 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
8 Няма Анонимен 24:00 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
9 Няма Анонимен 20:56 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
10 Няма Анонимен 22:03 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
11 Няма Анонимен 32:46 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
12 Няма Анонимен 25:02 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
13 Няма Анонимен 18:58 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
14 Няма Анонимен 26:59 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
15 Няма Анонимен 21:24 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
16 Няма Анонимен 29:35 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
17 Няма Анонимен 22:38 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
18 Няма Анонимен 21:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
19 Няма Анонимен 28:33 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
20 Няма Анонимен 34:12 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
21 Няма Анонимен 23:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
22 Няма Анонимен 25:59 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
23 Няма Анонимен 25:11 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
24 Няма Анонимен 27:50 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
25 Няма Анонимен 21:42 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
26 Няма Анонимен 30:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
27 Няма Анонимен 29:56 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
28 Няма Анонимен 23:03 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
29 Няма Анонимен 24:50 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
30 Няма Анонимен 18:40 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
31 Няма Анонимен 17:37 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
32 Няма Анонимен 26:11 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
33 Няма Анонимен 19:55 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
34 Няма Анонимен 27:01 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
35 Няма Анонимен 17:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
36 Няма Анонимен 15:34 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
37 Няма Анонимен 34:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
38 Няма Анонимен 26:02 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
39 Няма Анонимен 31:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
40 Няма Анонимен 29:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
41 Няма Анонимен 26:52 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
42 Няма Анонимен 21:19 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
43 Няма Анонимен 24:31 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
44 Няма Анонимен 25:50 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
45 Няма Анонимен 20:00 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
46 Няма Анонимен 22:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
47 Няма Анонимен 24:06 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
48 Няма Анонимен 33:31 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
49 Няма Анонимен 25:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
50 Няма Анонимен 19:13 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
51 Няма Анонимен 21:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
52 Няма Анонимен 29:47 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
53 Няма Анонимен 22:45 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
54 Няма Анонимен 22:29 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
55 Няма Анонимен 16:06 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
56 Няма Анонимен 35:36 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
57 Няма Анонимен 25:19 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
58 Няма Анонимен 19:36 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
59 Няма Анонимен 27:58 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
60 Няма Анонимен 21:47 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
61 Няма Анонимен 31:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
62 Няма Анонимен 24:55 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
63 Няма Анонимен 18:51 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
64 Няма Анонимен 21:20 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
65 Няма Анонимен 17:37 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
66 Няма Анонимен 21:05 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
67 Няма Анонимен 23:37 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
68 Няма Анонимен 27:15 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
69 Няма Анонимен 21:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
70 Няма Анонимен 23:23 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
71 Няма Анонимен 18:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
72 Няма Анонимен 22:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
73 Няма Анонимен 16:17 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
74 Няма Анонимен 26:07 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
75 Няма Анонимен 20:42 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
76 Няма Анонимен 23:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
77 Няма Анонимен 30:02 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
78 Няма Анонимен 21:22 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
79 Няма Анонимен 22:37 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
80 Няма Анонимен 24:36 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
81 Няма Анонимен 26:18 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
82 Няма Анонимен 21:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
83 Няма Анонимен 28:29 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
84 Няма Анонимен 23:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
85 Няма Анонимен 25:59 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
86 Няма Анонимен 25:11 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
87 Няма Анонимен 19:26 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
88 Няма Анонимен 23:28 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
89 14 Димитър Генов 17:37 30-34г. Мъж 1 1 72.88% 100 notes
Личният рекорд остава 16:57
216 Легионер
90 13257 Диляна Минкина 17:47 20-24г. Жена 1 1 81.42% 100 notes
Личният рекорд остава 17:11
2 Легионер
91 3802 Кремена Ковачева 21:12 20-24г. Жена 7 3 68.30% 94 notes
Личният рекорд остава 17:32
139 Легионер
92 5056 Илия Василев 20:02 30-34г. Мъж 9 2 64.09% 92 notes
Личният рекорд остава 18:09
36 Легионер
93 9738 Робърт Стоянов 18:45 15-19г. Мъж 4 1 70.98% 97 notes
Личният рекорд остава 18:10
69 Легионер
94 914 Димитър Янакиев 17:57 35-39г. Мъж 3 1 73.59% 98 notes
Нов личен рекорд!!! 17:57
143 Легионер
95 5041 Bo Dudek 17:39 40-44г. Мъж 2 1 76.99% 99 notes
Нов личен рекорд!!! 17:39
23 Легионер
96 1469 Красимир Любомиров 18:58 40-44г. Мъж 5 2 71.65% 96 notes
Личният рекорд остава 18:54
193 Легионер
97 12978 Константин Бамбеков 23:57 40-44г. Мъж 37 7 56.74% 64 notes
Първо бягане
1 Легионер
98 2681 Simona Nedelcheva 22:45 20-24г. Жена 11 4 63.64% 90 notes
Личният рекорд остава 19:04
14 Легионер
99 9609 Даниела Йорданова 19:22 40-44г. Жена 2 3 79.00% 99 notes
Нов личен рекорд!!! 19:22
2 Легионер
100 8068 Вихрен Иванов 20:35 50-54г. Мъж 11 1 71.65% 90 notes
Личният рекорд остава 19:47
25 Легионер
101 9449 Диана Роглева 19:54 15-19г. Жена 4 2 74.97% 97 notes
Първо бягане
1 Легионер
102 5940 Христо ДОбрев 19:32 25-29г. Мъж 7 1 64.19% 94 notes
Нов личен рекорд!!! 19:32
96 Легионер
103 99 Анна Стефанова 20:16 35-39г. Жена 6 2 73.81% 95 notes
Личният рекорд остава 19:57
216 Легионер
104 1308 Snejina Stefanova 19:43 40-44г. Жена 3 5 77.59% 98 notes
Нов личен рекорд!!! 19:43
74 Легионер
105 8058 Emil Yotov 21:01 35-39г. Мъж 12 3 62.85% 89 notes
Личният рекорд остава 20:35
71 Легионер
106 3255 Георги Василев 20:24 25-29г. Мъж 10 3 61.47% 91 notes
Нов личен рекорд!!! 20:24
165 Легионер
107 701 Венцислав Апостолов 19:36 40-44г. Мъж 8 4 69.33% 93 notes
Нов личен рекорд!!! 19:36
21 Легионер
108 10921 Димитър Ячев 21:04 25-29г. Мъж 13 4 59.52% 88 notes
Първо бягане
1 Легионер
109 6943 Мартин Йосифов 21:18 15-19г. Мъж 16 4 62.48% 85 notes
Личният рекорд остава 21:08
56 Легионер
110 7516 Ивайло Луканов 21:14 15-19г. Мъж 14 3 62.68% 87 notes
Нов личен рекорд!!! 21:14
5 Легионер
111 12994 Николай Диканчев 22:02 35-39г. Мъж 21 5 59.95% 80 notes
Личният рекорд остава 21:31
24 Легионер
112 4697 Георги Филев 21:24 30-34г. Мъж 18 4 60.% 83 notes
Нов личен рекорд!!! 21:24
118 Легионер
113 7073 Matthieu Jan 19:01 20-24г. Мъж 6 2 66.46% 95 notes
Нов личен рекорд!!! 19:01
89 Легионер
114 819 Силвия Стефанова 20:11 25-29г. Жена 5 2 71.74% 96 notes
Нов личен рекорд!!! 20:11
139 Легионер
115 5835 Пламен Петров 23:16 25-29г. Мъж 30 10 53.89% 71 notes
Личният рекорд остава 21:46
116 Легионер
116 4966 Елена Русева 23:32 20-24г. Жена 15 5 61.52% 86 notes
Личният рекорд остава 21:52
23 Легионер
117 2502 Кристина Бергова 23:06 25-29г. Жена 13 9 62.68% 88 notes
Личният рекорд остава 21:55
11 Легионер
118 14207 Момчил Демерджиев 22:10 8-14г. Мъж 23 1 68.79% 78 notes
Нов личен рекорд!!! 22:10
7 Легионер
119 3578 Яна Стоянова 24:12 20-24г. Жена 17 7 59.83% 84 notes
Личният рекорд остава 22:16
3 Легионер
120 12305 Иван Мишев 21:35 35-39г. Мъж 19 4 61.20% 82 notes
Нов личен рекорд!!! 21:35
10 Легионер
121 1374 Тихомир Янев 22:06 25-29г. Мъж 22 6 56.74% 79 notes
Нов личен рекорд!!! 22:06
47 Легионер
122 10743 Petya Kolarova 22:21 30-34г. Жена 8 6 64.87% 93 notes
Нов личен рекорд!!! 22:21
7 Легионер
123 6756 Джованбатиста Фикера 23:32 30-34г. Мъж 33 10 54.56% 68 notes
Личният рекорд остава 22:27
9 Легионер
124 9179 Любомира Иванова 22:28 15-19г. Жена 10 5 66.40% 91 notes
Нов личен рекорд!!! 22:28
5 Легионер
125 5128 Димитър Димкин 21:17 30-34г. Мъж 15 3 60.32% 86 notes
Нов личен рекорд!!! 21:17
41 Легионер
126 5360 Здравко Стоянов 22:46 50-54г. Мъж 27 2 64.78% 74 notes
Личният рекорд остава 22:38
109 Легионер
127 10335 Констанс Хесапчиева 26:45 20-24г. Жена 39 9 54.13% 62 notes
Личният рекорд остава 22:45
12 Легионер
128 9561 Димитър Личев 23:12 45-49г. Мъж 29 1 61.37% 72 notes
Личният рекорд остава 22:52
53 Легионер
129 13363 Христо Христов 23:06 30-34г. Мъж 28 8 55.58% 73 notes
Първо бягане
1 Легионер
130 8517 Михаела Накова 23:12 15-19г. Жена 14 6 64.31% 87 notes
Нов личен рекорд!!! 23:12
14 Легионер
131 5766 Петър Атанасов 23:30 25-29г. Мъж 31 11 53.36% 70 notes
Личният рекорд остава 23:12
33 Легионер
132 8979 Иван Димитров 22:35 30-34г. Мъж 24 7 56.85% 77 notes
Нов личен рекорд!!! 22:35
22 Легионер
133 9489 Мила Искрова 26:28 25-29г. Жена 38 18 54.71% 63 notes
Личният рекорд остава 23:22
5 Легионер
134 11692 Гроздан Грозданов 23:31 30-34г. Мъж 32 9 54.59% 69 notes
Нов личен рекорд!!! 23:31
2 Легионер
135 9662 Явор Данаилов 24:12 40-44г. Мъж 38 8 56.15% 63 notes
Личният рекорд остава 23:36
2 Легионер
136 5889 Катерина Докузова 23:37 20-24г. Жена 16 6 61.31% 85 notes
Нов личен рекорд!!! 23:37
2 Легионер
137 13017 Антоанета Генова 26:26 30-34г. Жена 36 18 54.85% 65 notes
Личният рекорд остава 23:39
16 Легионер
138 9408 Станислава Кирилова 24:20 20-24г. Жена 20 8 59.50% 81 notes
Личният рекорд остава 23:57
17 Легионер
139 7532 Александър Станилов 22:35 35-39г. Мъж 25 6 58.49% 76 notes
Нов личен рекорд!!! 22:35
93 Легионер
140 4258 Юлия Стефанова 22:22 40-44г. Жена 9 6 68.40% 92 notes
Нов личен рекорд!!! 22:22
57 Легионер
141 13501 Ана Виделова 24:14 25-29г. Жена 18 13 59.75% 83 notes
Първо бягане
1 Легионер
142 253 Борислава Христова 25:09 40-44г. Жена 26 10 60.83% 75 notes
Личният рекорд остава 24:16
171 Легионер
143 6899 Виктория Владимирова 24:41 15-19г. Жена 23 7 60.44% 78 notes
Личният рекорд остава 24:16
93 Легионер
144 125 Илиян Лазаров 24:19 30-34г. Мъж 39 12 52.80% 62 notes
Нов личен рекорд!!! 24:19
7 Легионер
145 9946 Теодора Цулина 24:31 25-29г. Жена 21 14 59.06% 80 notes
Първо бягане
1 Легионер
146 134 Ваня Славчева 24:20 35-39г. Жена 19 7 61.47% 82 notes
Нов личен рекорд!!! 24:20
153 Легионер
147 11628 Малвина Данева 24:36 30-34г. Жена 22 13 58.94% 79 notes
Нов личен рекорд!!! 24:36
5 Легионер
148 14044 Пламен Георгиев 24:38 25-29г. Мъж 40 15 50.90% 61 notes
Първо бягане
1 Легионер
149 9878 Красимира Точкова 26:14 35-39г. Жена 33 9 57.02% 68 notes
Личният рекорд остава 24:42
36 Легионер
150 9041 Gennadiy Vorobyov 24:43 30-34г. Мъж 42 14 51.94% 59 notes
Личният рекорд остава 24:42
26 Легионер
151 8252 Даниел Медаров 21:46 30-34г. Мъж 20 5 58.98% 81 notes
Нов личен рекорд!!! 21:46
89 Легионер
152 4279 Йончо Йончев 26:55 30-34г. Мъж 48 19 47.70% 53 notes
Личният рекорд остава 24:44
105 Легионер
153 12496 София Петрова 24:49 15-19г. Жена 24 8 60.12% 77 notes
Първо бягане
1 Легионер
154 5363 Емил Георгиев 23:52 50-54г. Мъж 36 3 61.80% 65 notes
Нов личен рекорд!!! 23:52
88 Легионер
155 14043 Илиян Илиев 24:55 30-34г. Мъж 43 15 51.53% 58 notes
Първо бягане
1 Легионер
156 1377 Цветан Георгиев 22:35 25-29г. Мъж 26 7 55.52% 75 notes
Нов личен рекорд!!! 22:35
67 Легионер
157 14411 Цветелина Тричкова 25:35 25-29г. Жена 30 17 56.59% 71 notes
Първо бягане
1 Легионер
158 13372 Nedko Nikolov 25:19 30-34г. Мъж 44 16 50.71% 57 notes
Първо бягане
1 Легионер
159 11862 Анита Борисова 28:16 25-29г. Жена 43 19 51.22% 58 notes
Личният рекорд остава 25:25
29 Легионер
160 6617 Цветан Йорданов 21:18 25-29г. Мъж 17 5 58.87% 84 notes
Нов личен рекорд!!! 21:18
25 Легионер
161 4799 Alena Argirova 23:05 25-29г. Жена 12 8 62.72% 89 notes
Нов личен рекорд!!! 23:05
41 Легионер
162 8950 Ценко Ценов 26:54 45-49г. Мъж 47 4 52.93% 54 notes
Личният рекорд остава 25:51
55 Легионер
163 638 Георги Георгиев 26:32 45-49г. Мъж 46 3 53.66% 55 notes
Личният рекорд остава 25:53
121 Легионер
164 14263 Velichko Yotov 25:55 35-39г. Мъж 45 8 50.97% 56 notes
Първо бягане
1 Легионер
165 8933 Kiril Rusev 23:36 30-34г. Мъж 34 11 54.40% 67 notes
Нов личен рекорд!!! 23:36
22 Легионер
166 1287 Весела Кучева 25:23 25-29г. Жена 28 16 57.04% 73 notes
Нов личен рекорд!!! 25:23
151 Легионер
167 14386 Гергана Недялкова 26:17 30-34г. Жена 34 17 55.16% 67 notes
Първо бягане
1 Легионер
168 1966 Анелия Донева 26:07 40-44г. Жена 32 13 58.58% 69 notes
Нов личен рекорд!!! 26:07
6 Легионер
169 12132 Стефан Алексов 36:12 45-49г. Мъж 56 7 39.33% 45 notes
Личният рекорд остава 26:35
2 Легионер
170 2719 Илияна Клявкова 26:04 40-44г. Жена 31 12 58.69% 70 notes
Нов личен рекорд!!! 26:04
178 Легионер
171 11558 Цвети Милушева 27:23 30-34г. Жена 41 21 52.95% 60 notes
Нов личен рекорд!!! 27:23
8 Легионер
172 4932 Marcus Haas 28:35 45-49г. Мъж 52 6 49.81% 49 notes
Личният рекорд остава 27:27
73 Легионер
173 5562 Ангел Банев 24:40 40-44г. Мъж 41 9 55.09% 60 notes
Нов личен рекорд!!! 24:40
76 Легионер
174 7968 Красимир Ангелов 28:21 50-54г. Мъж 51 5 52.02% 50 notes
Личният рекорд остава 27:37
68 Легионер
175 5959 Димитър Кочев 27:52 30-34г. Мъж 49 22 46.07% 52 notes
Нов личен рекорд!!! 27:52
9 Легионер
176 4207 Вера Апостолова 29:59 30-34г. Жена 54 25 48.36% 47 notes
Личният рекорд остава 27:52
53 Легионер
177 7572 Надежда Костова 25:11 15-19г. Жена 27 10 59.24% 74 notes
Нов личен рекорд!!! 25:11
3 Легионер
178 14151 Gwen PAGE 25:26 40-44г. Жена 29 11 60.15% 72 notes
Нов личен рекорд!!! 25:26
3 Легионер
179 14441 Райно Аршинков 27:58 30-34г. Мъж 50 23 45.91% 51 notes
Първо бягане
1 Легионер
180 2093 Валентина Йончева 26:25 45-49г. Жена 35 2 60.71% 66 notes
Нов личен рекорд!!! 26:25
97 Легионер
181 9951 Росилина Хесапчиева 28:48 50-54г. Жена 47 6 58.85% 54 notes
Личният рекорд остава 28:33
61 Легионер
182 9476 Василена Минчева 27:11 30-34г. Жена 40 20 53.34% 61 notes
Нов личен рекорд!!! 27:11
62 Легионер
183 13762 Мая Гъркова 28:51 40-44г. Жена 48 14 53.03% 53 notes
Първо бягане
1 Легионер
184 14367 Паулина Христова 29:08 35-39г. Жена 51 11 51.35% 50 notes
Първо бягане
1 Легионер
185 11563 Албена Милушева 29:41 35-39г. Жена 52 12 50.39% 49 notes
Нов личен рекорд!!! 29:41
8 Легионер
186 280 Павлина Ветрилова 26:28 35-39г. Жена 37 10 56.52% 64 notes
Нов личен рекорд!!! 26:28
87 Легионер
187 14409 Надежда Панчева 29:50 25-29г. Жена 53 20 48.53% 48 notes
Първо бягане
1 Легионер
188 8860 Ренета Лефтерова 28:07 50-54г. Жена 42 4 60.28% 59 notes
Нов личен рекорд!!! 28:07
78 Легионер
189 14401 Стоян Панчев 30:37 40-44г. Мъж 54 16 44.38% 47 notes
Първо бягане
1 Легионер
190 4987 Стилияна Буковска 28:17 45-49г. Жена 44 5 56.71% 57 notes
Нов личен рекорд!!! 28:17
79 Легионер
191 12139 Нейчо Христов 30:31 35-39г. Мъж 53 13 43.28% 48 notes
Нов личен рекорд!!! 30:31
2 Легионер
192 12166 Стефан Огнянов 30:38 35-39г. Мъж 55 14 43.12% 46 notes
Първо бягане
1 Легионер
193 12231 Невена Атанасова 30:48 35-39г. Жена 56 15 48.57% 45 notes
Първо бягане
1 Легионер
194 14366 Николина Петрова 33:43 30-34г. Жена 59 26 43.00% 42 notes
Личният рекорд остава 31:18
2 Легионер
195 13117 Диана Колева 28:52 20-24г. Жена 49 11 50.16% 52 notes
Нов личен рекорд!!! 28:52
5 Легионер
196 467 Boyka Arsova 29:05 65-69г. Жена 50 1 72.10% 51 notes
Нов личен рекорд!!! 29:05
154 Легионер
197 8981 Наталия Ценова 24:56 15-19г. Жена 25 9 59.83% 76 notes
Нов личен рекорд!!! 24:56
13 Легионер
198 2146 Мартин Асенов 23:45 25-29г. Мъж 35 12 52.8% 66 notes
Нов личен рекорд!!! 23:45
80 Легионер
199 1554 Силвена Маркова 28:37 30-34г. Жена 45 24 50.66% 56 notes
Нов личен рекорд!!! 28:37
127 Легионер
200 14365 Радостина Христова 33:15 20-24г. Жена 58 12 43.54% 43 notes
Първо бягане
1 Легионер
201 7625 Mariana Garbidjanova 30:26 40-44г. Жена 55 15 50.27% 46 notes
Нов личен рекорд!!! 30:26
41 Легионер
202 3 Диана Димитрова 33:59 40-44г. Жена 60 17 45.02% 41 notes
Нов личен рекорд!!! 33:59
54 Легионер
203 2891 Върба Донева 32:04 65-69г. Жена 57 2 65.39% 44 notes
Нов личен рекорд!!! 32:04
163 Легионер
204 14053 Симона Хесапчиева 28:46 20-24г. Жена 46 10 50.33% 55 notes
Нов личен рекорд!!! 28:46
3 Легионер

Любопитна статистика

Бягания Участници Среден бр. участници за бягане Километраж Общо пробягано време Рекорден брой участници
0 0км 0 години 0 месеца 0 дни 0/ч 0/м 0/с

Рекордите на Kids run

  Име Време Дата
Жени 00:00 01.01.1970
Мъже 00:00 01.01.1970

Най-много първи места

Име Завършил/а първи
пъти

Спонсори

Изтегли мобилно приложение за ANDROID

  • Get it on Google Play