Резултати от събития

Парк Лаута (Пловдив) Морска градина (Варна) Западен Парк Южен Парк

Резултати от бягане №128 (15.10.2016 - Морска градина (Бургас))

Позиция Номер Име Време Възрастова
група
Пол
м / ж
Позиция
в пола
Позиция
възрастова
група
Възрастово
постижение
Точки
Бележки Общo
бягания
Легионер
1 Няма Анонимен 54:34 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
2 Няма Анонимен 41:08 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
3 Няма Анонимен 22:53 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
4 Няма Анонимен 45:43 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
5 Няма Анонимен 49:16 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
6 Няма Анонимен 29:38 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
7 Няма Анонимен 34:56 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
8 Няма Анонимен 51:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
9 Няма Анонимен 45:20 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
10 Няма Анонимен 30:53 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
11 Няма Анонимен 48:03 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
12 Няма Анонимен 35:18 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
13 Няма Анонимен 52:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
14 Няма Анонимен 54:33 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
15 Няма Анонимен 45:42 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
16 Няма Анонимен 24:31 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
17 Няма Анонимен 49:15 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
18 Няма Анонимен 42:39 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
19 Няма Анонимен 29:33 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
20 Няма Анонимен 46:54 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
21 Няма Анонимен 34:45 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
22 Няма Анонимен 25:44 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
23 Няма Анонимен 51:00 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
24 Няма Анонимен 28:06 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
25 Няма Анонимен 30:46 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
26 Няма Анонимен 47:53 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
27 Няма Анонимен 35:17 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
28 Няма Анонимен 52:44 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
29 Няма Анонимен 54:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
30 Няма Анонимен 28:56 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
31 Няма Анонимен 45:30 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
32 Няма Анонимен 31:34 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
33 Няма Анонимен 49:14 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
34 Няма Анонимен 26:35 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
35 Няма Анонимен 27:30 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
36 Няма Анонимен 46:13 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
37 Няма Анонимен 33:14 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
38 Няма Анонимен 25:30 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
39 Няма Анонимен 49:44 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
40 Няма Анонимен 27:58 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
41 Няма Анонимен 47:45 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
42 Няма Анонимен 35:10 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
43 Няма Анонимен 52:41 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
44 Няма Анонимен 22:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
45 Няма Анонимен 45:27 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
46 Няма Анонимен 31:20 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
47 Няма Анонимен 48:09 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
48 Няма Анонимен 54:32 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
49 Няма Анонимен 27:29 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
50 Няма Анонимен 54:56 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
51 Няма Анонимен 45:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
52 Няма Анонимен 49:17 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
53 Няма Анонимен 30:28 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
54 Няма Анонимен 47:42 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
55 Няма Анонимен 35:05 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
56 Няма Анонимен 51:37 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
57 Няма Анонимен 21:58 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
58 Няма Анонимен 45:25 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
59 Няма Анонимен 48:07 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
60 Няма Анонимен 36:16 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
61 Няма Анонимен 53:37 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
62 Няма Анонимен 54:34 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
63 Няма Анонимен 45:57 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
64 Няма Анонимен 49:16 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
65 Няма Анонимен 37:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
66 Няма Анонимен 27:19 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
67 Няма Анонимен 42:42 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
68 Няма Анонимен 23:39 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
69 Няма Анонимен 47:17 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
70 Няма Анонимен 35:04 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
71 Няма Анонимен 51:05 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
72 Няма Анонимен 38:48 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
73 Няма Анонимен 28:27 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
74 Няма Анонимен 45:24 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
75 Няма Анонимен 48:05 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
76 Няма Анонимен 53:25 Няма Няма Няма Няма Няма Няма notes
Няма
Няма Няма
77 291 Иво Маринов 26:20 40-44г. Мъж 30 5 51.60% 71 notes
Нов личен рекорд!!! 26:20
31 Легионер
78 584 Цветан Стоянов 37:54 40-44г. Мъж 49 12 35.85% 52 notes
Личният рекорд остава 24:01
42 Легионер
79 2122 Димитър Стоянов 22:54 35-39г. Мъж 14 1 57.68% 87 notes
Личният рекорд остава 22:19
112 Легионер
80 2747 Мирослав Диманов 23:05 30-34г. Мъж 15 5 55.62% 86 notes
Личният рекорд остава 21:46
89 Легионер
81 2757 Диана Митева 26:30 40-44г. Жена 6 6 57.73% 95 notes
Нов личен рекорд!!! 26:30
29 Легионер
82 2868 Цветан Бахчеванов 17:24 25-29г. Мъж 1 1 72.06% 100 notes
Личният рекорд остава 16:34
124 Легионер
83 2982 Стоян Пирпиров 19:52 25-29г. Мъж 5 3 63.12% 96 notes
Нов личен рекорд!!! 19:52
56 Легионер
84 2989 Недялко Стамов 42:40 40-44г. Мъж 53 14 31.85% 48 notes
Личният рекорд остава 24:37
103 Легионер
85 3255 Георги Василев 21:45 25-29г. Мъж 11 4 57.65% 90 notes
Личният рекорд остава 20:37
118 Легионер
86 3322 Ивелина Димитрова 31:45 15-19г. Жена 13 14 46.99% 88 notes
Личният рекорд остава 29:38
106 Легионер
87 3338 Елена Иванова 31:45 15-19г. Жена 14 15 46.99% 87 notes
Личният рекорд остава 23:36
105 Легионер
88 3633 Нейко Плачков 23:24 50-54г. Мъж 17 1 63.03% 84 notes
Личният рекорд остава 19:52
41 Легионер
89 3802 Кремена Ковачева 25:19 20-24г. Жена 3 1 57.19% 98 notes
Личният рекорд остава 17:32
103 Легионер
90 3821 Екатерина Бойчева 37:41 15-19г. Жена 19 16 39.59% 82 notes
Първо бягане
1 Легионер
91 3827 Galin Valchev 27:54 30-34г. Мъж 36 13 46.02% 65 notes
Личният рекорд остава 22:32
77 Легионер
92 3828 Stefan Stefanov 27:47 30-34г. Мъж 34 12 46.21% 67 notes
Личният рекорд остава 26:20
108 Легионер
93 3884 Стефка Стоянова 26:31 50-54г. Жена 8 2 63.92% 93 notes
Нов личен рекорд!!! 26:31
19 Легионер
94 3916 Aleksandar Zagorchev 27:52 35-39г. Мъж 35 4 47.40% 66 notes
Личният рекорд остава 23:42
84 Легионер
95 4247 Тодор Тодоров 25:53 35-39г. Мъж 28 2 51.03% 73 notes
Нов личен рекорд!!! 25:53
84 Легионер
96 4295 Борислава Видева 22:50 30-34г. Жена 1 4 63.50% 100 notes
Личният рекорд остава 20:12
59 Легионер
97 4533 Венелина Янева 43:38 35-39г. Жена 23 10 34.28% 78 notes
Личният рекорд остава 27:32
96 Легионер
98 4629 Мартин Стамов 45:13 8-14г. Мъж 55 9 33.72% 46 notes
Личният рекорд остава 27:24
27 Легионер
99 4630 Стелиен Стамов 44:54 8-14г. Мъж 54 8 33.96% 47 notes
Личният рекорд остава 38:35
17 Легионер
100 4676 Атанас Атанасов 19:23 40-44г. Мъж 4 1 70.11% 97 notes
Нов личен рекорд!!! 19:23
41 Легионер
101 4730 Георги Иванов 21:28 30-34г. Мъж 9 1 59.81% 92 notes
Нов личен рекорд!!! 21:28
64 Легионер
102 4917 Mario Angelov 27:12 30-34г. Мъж 33 11 47.20% 68 notes
Нов личен рекорд!!! 27:12
39 Легионер
103 5033 Евелина Чакърова 23:07 25-29г. Жена 2 6 62.63% 99 notes
Личният рекорд остава 21:33
5 Легионер
104 5587 Цветелин Панчев 23:10 30-34г. Мъж 16 6 55.42% 85 notes
Нов личен рекорд!!! 23:10
5 Легионер
105 6223 Радослав Свирецов 24:07 15-19г. Мъж 25 8 55.19% 76 notes
Личният рекорд остава 20:34
42 Легионер
106 6529 Драгомир Драгнев 24:06 15-19г. Мъж 23 6 55.22% 78 notes
Личният рекорд остава 19:44
45 Легионер
107 6590 Тодор Стоянов 21:48 25-29г. Мъж 12 5 57.52% 89 notes
Личният рекорд остава 21:07
55 Легионер
108 7009 Николай Грудов 29:25 35-39г. Мъж 41 5 44.90% 60 notes
Личният рекорд остава 23:50
37 Легионер
109 7431 Стефан Стоев 19:00 15-19г. Мъж 3 1 70.05% 98 notes
Личният рекорд остава 18:45
55 Легионер
110 7510 Катя Стоянова Стоянова 37:53 40-44г. Жена 20 11 40.38% 81 notes
Личният рекорд остава 30:42
39 Легионер
111 7536 Димитър Томов 41:43 35-39г. Мъж 51 9 31.66% 50 notes
Личният рекорд остава 39:32
18 Легионер
112 7537 Елена Томова 35:27 35-39г. Жена 16 6 42.20% 85 notes
Личният рекорд остава 25:51
3 Легионер
113 7614 Томислав Томов 42:05 8-14г. Мъж 52 7 36.23% 49 notes
Личният рекорд остава 39:24
3 Легионер
114 8248 Аспарух Кебонин 21:33 30-34г. Мъж 10 2 59.58% 91 notes
Личният рекорд остава 20:47
14 Легионер
115 8663 Станимир Христов 23:48 40-44г. Мъж 19 3 57.10% 82 notes
Нов личен рекорд!!! 23:48
42 Легионер
116 8678 Илия Иванов 24:06 15-19г. Мъж 24 7 55.22% 77 notes
Личният рекорд остава 22:05
31 Легионер
117 8684 Симеон Стоянов 37:49 8-14г. Мъж 48 5 40.32% 53 notes
Личният рекорд остава 31:03
8 Легионер
118 8910 Станислав Петков 23:57 30-34г. Мъж 21 7 53.61% 80 notes
Личният рекорд остава 22:48
4 Легионер
119 8941 Мирослав Илиев 28:10 40-44г. Мъж 38 8 48.24% 63 notes
Личният рекорд остава 22:44
13 Легионер
120 8954 Димитър Михов 27:04 45-49г. Мъж 32 1 52.61% 69 notes
Нов личен рекорд!!! 27:04
5 Легионер
121 8972 Елица Карагьозова 28:30 40-44г. Жена 9 9 53.68% 92 notes
Личният рекорд остава 24:57
42 Легионер
122 9003 Gergana Todorova 26:31 40-44г. Жена 7 7 57.69% 94 notes
Нов личен рекорд!!! 26:31
10 Легионер
123 9321 Пламен Любенов 21:19 15-19г. Мъж 8 4 62.43% 93 notes
Личният рекорд остава 20:04
13 Легионер
124 9440 Недялко Жеков 26:27 35-39г. Мъж 31 3 49.94% 70 notes
Личният рекорд остава 24:09
12 Легионер
125 9476 Василена Минчева 29:24 30-34г. Жена 10 14 49.31% 91 notes
Личният рекорд остава 28:38
30 Легионер
126 9594 Георги Стоев 25:20 40-44г. Мъж 27 4 53.64% 74 notes
Личният рекорд остава 22:38
25 Легионер
127 9621 Милен Калчев 23:42 40-44г. Мъж 18 2 57.34% 83 notes
Личният рекорд остава 20:11
29 Легионер
128 9747 Божидар Цонев 20:50 15-19г. Мъж 7 3 63.88% 94 notes
Личният рекорд остава 18:53
24 Легионер
129 9765 Атанас Иванов 30:11 15-19г. Мъж 44 13 44.09% 57 notes
Личният рекорд остава 27:12
21 Легионер
130 9827 Георги Чимчимов 29:32 15-19г. Мъж 43 12 45.06% 58 notes
Личният рекорд остава 27:45
18 Легионер
131 10190 Веселина Ковачева 31:18 25-29г. Жена 12 8 46.26% 89 notes
Личният рекорд остава 29:29
7 Легионер
132 10721 Габриела Димова 26:23 15-19г. Жена 5 9 56.55% 96 notes
Нов личен рекорд!!! 26:23
12 Легионер
133 10841 Явор Грудов 29:26 8-14г. Мъж 42 3 51.81% 59 notes
Нов личен рекорд!!! 29:26
2 Легионер
134 10935 Михаил Койчев 24:40 30-34г. Мъж 26 8 52.05% 75 notes
Личният рекорд остава 22:03
15 Легионер
135 11069 Васил Ангелов 28:30 15-19г. Мъж 39 11 46.70% 62 notes
Личният рекорд остава 24:41
2 Легионер
136 11260 Алфира Даминова 25:49 30-34г. Жена 4 9 56.16% 97 notes
Нов личен рекорд!!! 25:49
6 Легионер
137 11455 Стоян Милчев 20:06 15-19г. Мъж 6 2 66.21% 95 notes
Личният рекорд остава 18:53
10 Легионер
138 11758 Любомир Драгнев 29:21 8-14г. Мъж 40 2 51.95% 61 notes
Личният рекорд остава 25:17
4 Легионер
139 11763 Юлия Драгнева 42:39 40-44г. Жена 22 13 35.87% 79 notes
Личният рекорд остава 27:11
4 Легионер
140 11835 Дария Томова 33:07 8-14г. Жена 15 4 50.03% 86 notes
Личният рекорд остава 24:38
3 Легионер
141 11861 Александър Филисян 23:52 15-19г. Мъж 20 5 55.76% 81 notes
Първо бягане
1 Легионер
142 11928 Димитър Дечев 23:59 8-14г. Мъж 22 1 63.58% 79 notes
Първо бягане
1 Легионер
143 12078 Никола Янев 27:56 15-19г. Мъж 37 10 47.64% 64 notes
Първо бягане
1 Легионер
144 12083 Стефан Михов 22:28 30-34г. Мъж 13 3 57.15% 88 notes
Първо бягане
1 Легионер
145 12147 Павлин Георгиев 38:50 30-34г. Мъж 50 16 33.06% 51 notes
Първо бягане
1 Легионер
146 12179 Явор Кондаков 17:41 25-29г. Мъж 2 2 70.91% 99 notes
Първо бягане
1 Легионер
147 12187 Марияна Кабадаиева 36:17 35-39г. Жена 17 7 41.23% 84 notes
Първо бягане
1 Легионер
148 12190 Таня Арабаджиева 36:42 30-34г. Жена 18 15 39.50% 83 notes
Първо бягане
1 Легионер
149 12192 Бисер Бойчев 46:54 50-54г. Мъж 56 4 31.44% 45 notes
Личният рекорд остава 30:54
2 Легионер
150 12192 Бисер Бойчев 30:54 50-54г. Мъж 45 3 47.73% 56 notes
Първо бягане
1 Легионер
151 12226 Йордан Коев 36:52 35-39г. Мъж 47 8 35.83% 54 notes
Първо бягане
1 Легионер
152 12227 Боряна Василева 30:35 25-29г. Жена 11 7 47.34% 90 notes
Първо бягане
1 Легионер
153 12229 Стефaн Добрев 33:04 40-44г. Мъж 46 10 41.09% 55 notes
Първо бягане
1 Легионер
154 12240 Красимир Наумов 25:58 30-34г. Мъж 29 10 49.44% 72 notes
Първо бягане
1 Легионер
155 12277 Никол Георгиева 37:55 8-14г. Жена 21 6 43.70% 80 notes
Първо бягане
1 Легионер

Любопитна статистика

Бягания Участници Среден бр. участници за бягане Километраж Общо пробягано време Рекорден брой участници
0 0км 0 години 0 месеца 0 дни 0/ч 0/м 0/с

Рекордите на Kids run

  Име Време Дата
Жени Калина Иванова 09:22 07.06.2014
Мъже Георгий Можейко 07:05 24.05.2014

Най-много първи места

Име Завършил/а първи
пъти

Спонсори

Изтегли мобилно приложение за ANDROID

  • Get it on Google Play